YARDIM BAŞVURUYARDIM LİSTESİ BANKA HESAPLARI

Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

İyilik Ailesi İnsani Yardımlaşma Derneği; bölge, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın gerek yurtiçi gerekse yurtdışında sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, zulüm görmüş, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, tüm insanlara insani yardım ulaştırmak ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere 2022  yılından bu yana çalışmaktadır. Derneğimizin kurucu üyelerinin başında gelen ve derneğimizin yönetim kurulu başkanı olan Mehmet PARMAKSIZ, 5 kardeş ve iyilik ailesi dostları ile birlikte olup maaile ülkemiz ve dünyamızda mazlum ve mahzun gönüllere ulaşmayı şiar edinen bir ailedir. 
Mâlik olan Rabbimiz şöyle buyurmuştur:" Yüzlerinizi doğu ya da batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik; Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanan; malını sevdiği halde akrabasına, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, dilenenlere, hürriyetine kavuşmak isteyen köle ve esirlere veren; namazı dosdoğru kılıp zekâtı ödeyen; antlaşma yaptığında sözünde duran; sıkıntı, darlık, hastalık ve şiddetli savaş zamanlarında sabredenlerin yaptığıdır. Kulluklarında samimi ve dürüst olanlar işte bunlardır; gerçek takvâ sahipleri de yine bunlardır." (El-Bakara 177. Ayet-i Kerîme) Yine peygamberimiz Hatemü'l Enbiyâ Hz Muhammed (s.a.v.) bir hadis i şerifte şöyle buyurmuştur:"Kim helal kazancından bir hurma miktarı sadaka verirse -ki Allah sadece helâl olanı kabul eder- Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için, sizden birinizin tayını yetiştirdiği gibi (özenle) dağ gibi olana kadar büyütür (bereketlendirir).(Buhari, Zekat, 8)
Peygamberimizin geçici bir durak olarak tabir ettiği bu Dünya'da hepimiz bir fâniyiz lakin işlediğimiz Salih ameller her zaman kalıcıdır. Rabbim bizleri ve cümlemizi Allah'ın ayetleri ve Peygamberin sünneti seniyyesini idrak eden ve yaşayarak da ifâ eden kulları zümresine dahil eylesin inşallah...
Selâm ve Duâ ile...