YARDIM BAŞVURUYARDIM LİSTESİ BANKA HESAPLARI
Kalıcı Yatırımlar

Kalıcı Yatırımlar

İnsanların en hayırlısı insanlara faydası dokunandır. Hz Muhammed

Camii Kuran Kursu ve Hastahaneler... Ezelden beri gelen ilim irfan ve hayati meselelere yol gösteren çözüm üreten başyapıtlardır. Ülkemiz başta olmak üzere İslam Sancağı altında yaşayan her ülkede her diyarda her zaman büyük yer edinmiş yerlerdir ki bu yerler Ümmeti İslam olarak gelişmemizi hedefleyen kurumlardır. Her geçen yıl önemleri artmaya devam eden bu kurumlar halkların bir nevi ruhlarının gıdalarını bulduğu yerlerdir. Buralarda yetişen ilim talebeleri cengaverler dini mübin i İslam'a vatanlarına ve milletlerine her zaman hayırları dokunan kişilikler olmuştur. Ülkemizde de bu Salih amel depolarına diğer İslam beldelerinde olduğu gibi rağbet artmakta ve artmaya devam edecektir inşallah. Söz konusu yapıtların inşaalarına önem de çok mühimdir. Çünkü bu kurumlar olmazsa hangi toplum olursa olsun zillete tamahkarlığa ve çaresizliğe yenik düşer. Necip milletimiz asırlardır bu ve bunun gibi kurumların yapıılmasına özenle hassasiyet göstermiş, yapanın da yaptıranın da arkasında ve yanında durmaktan geri kalmamışlardır. Bu yapıtlar sayesinde Rabbimizden bize emanet olan vücutlarımız maddi manevi tatmin olmuş olur ve bize bırakılan emanete hıyanet etmemiş oluruz. 

Câmilerin yapımı, imar edilmesi ve namaz kılanlara hazır hâle getirilmesi, Allah Teâlâ'nın, karşılığında büyük sevaplar vâdettiği en fazîletli amellerdendir. Bu amel, sevâp ve ecri, insanın vefâtından sonra bile devam eden sadaka-i câriyedendir. Yüce Rabbimiz bu husuta Kur'an ı Kerim de şöyle buyurmuştur: "Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve âhiret gününe îmân eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imâr eder.İşte doğru yolu bulmaları umulanlar bunlardır."
(Tevbe Suresi 18. Ayeti Kerime)
Nebi (s.a.v.) de bu konuda şöyle buyurmuştur: "Kim, (Allah rızâsı için) bir mescit yaparsa, Allah da ona (cennette) onun benzerini (onun gibi bir köşk) yapar."(Buhârî, hadis no:450. Müslim, hadis no: 533)
Bu ayeti kerime ve hadisi şerif ışığında şunu söyleyebiliriz ki bu dünyada yapılan ve insanların yararına olan her şey her yapıt ahirette karşılıksız bırakılmayacaktır inşallah. Ayrıca ayet ve hadisten çıkarılacak diğer sonuç da şudur ; Camii olsun Kuran Kursu olsun Hastahane olsun toplum yararına olan her şey ahirette asla unutulmayacak bilakis ecrini fazlasıyla yüce yaradandan alacaktır inşallah...
İşte bizler de iyilik ailesi ve destekçileri olarak yurt içi ve yurt dışında yapılmakta olan camii Kuran Kursu ve Hastahaneler için mütemadiyen yardım etmekteyiz ve bu düsturla devam edeceğiz biiznillah. Ayrıca yine dernek olarak ülkemizde meydana gelen elim deprem hadisesinden sonra ilk günden itibaren depremzede kardeşlerimize bir cansuyu olduk olmaya devam ediyoruz. İlerleyen zamanlarda da deprem bölgesindeki bazı illere de Allah izin verirse Hastahane ve Cami inşaa etmek istiyoruz. Siz necip milletimizi de bu çorbada su ve tuz olarak bulunmaya davet ediyoruz. Rabbim mülkün sadece Allah'ın olduğunu ve bunu her daim hatırlıyan kullarından eylesin bizleri inşallah Rabbim hayr hasenatta yarışan kulları zümresine dahil eylesin bizleri inşallah...Selam ve dua ile...


Hayata Dokunan

Projeler